Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng

Sản phẩm giảm giá

Giảm giá!
25.000 
Giảm giá!

Trái cây nội địa

Nhãn Việt Nam ( 0.5kg)

32.000 
Giảm giá!
100.000 
Giảm giá!
90.000 
Giảm giá!
139.000 
Giảm giá!

SẢN PHẨM

Việt Quất

139.000 
Giảm giá!
69.000 
Giảm giá!

SẢN PHẨM

Táo Gala Mỹ

42.000 

Trái cây nội địa

120.000 
80.000 

SẢN PHẨM

Ổi da xanh giòn

50.000 

SẢN PHẨM

Xoài cát Hòa Lộc

70.000 

Trái cây nhập khẩu

Giảm giá!
25.000 
Giảm giá!

Trái cây nội địa

Nhãn Việt Nam ( 0.5kg)

32.000 

SẢN PHẨM

Táo tàu da đỏ

70.000 

SẢN PHẨM

Ổi da xanh giòn

50.000 
Giảm giá!
100.000 
80.000 
250.000 

SẢN PHẨM

Xoài cát Hòa Lộc

70.000