Mận Hà Nội

135.000 

  • Mận Hà Nội đảm bảo chất lượng tiêu dùng
  • Nói không với chất bảo quản
  • Cung cấp nhiều vitamin, chất xơ cho cơ thể